علمی - پژوهشی
اثرپذیری آدونیس از «المواقف» نفّری در دیدگاه‌های شاعرانه

آرزو ابراهیمی دینانی؛ احمد رضی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22067/jall.v10i19.36339

چکیده
  آدونیس علاوه بر اینکه شاعری پرمایه و تحول‌آفرین است، منتقد و اندیشمندی است که دیدگاه‌های او درباره شعر و شاعری همواره در نقد ادبی مورد توجه قرار گرفته است. بازتاب این نظریات شاعرانه را می‌توان در اشعار او نیز بازیافت. اثرپذیری آدونیس از متون عرفانی و صوفیانه از موضوعات مهمی است که اندیشه وی را با مکتب سوررئالیسم در دوره معاصر نیز ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
واکاوی تصویر، به‌ مثابه کارپایۀ شعر خلیل حاوی

محمدرضا اسلامی؛ مریم بخشی؛ پرویز احمدزاده؛ محمد پاشایی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، صفحه 35-69

https://doi.org/10.22067/jall.v10i19.64026

چکیده
  شعر مدرن را شعر تصویر می­نامند؛ زیرا یکی از جلوه ­های هنر شاعری در عصر معاصر، تخیل بدیع و خلق تصاویر نو همراه با کشف رابطه ­ای جدید بین پدیده هاست. واکاوی تصویر، جهان کوچکی از دنیای بزرگ شاعر است و پرده‌برداری از آن، پرده برداشتن از ذات و وجود هنرمند است و شیوۀ تعامل او را با این جهان نشان می­دهد. تخیل عرصۀ وسیعی برای تصویر است چون در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی محتوایی رمان فلسطین ازآغاز قرن بیستم تا 1948

امید ایزانلو

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22067/jall.v10i19.71331

چکیده
  رمان فلسطین همچون رمان سایر کشورهای عربی، زاییدۀ نهضت ادبی است. در این بررسی تلاش شده است تا با شیوۀ توصیفی- تحلیلی و لحاظ کردن شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فلسطین، محتوای رمان این سرزمین، از آغاز قرن بیستم تا 1948 مورد بررسی قرار داده شود. در ادبیات فلسطین، عوامل نهضت ادبی نیرو محرکۀ رمان فلسطین گردید. رمان­های غربی، ترجمه و در روزنامه­ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
"انسجام پیوندی " وجلوه های زیبایی آن درمقامه ساویّه "حریری" براساس نظریه هالیدی و حسن

علی پیرانی شال؛ صغری فلاحتی؛ معصومه ربیعی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22067/jall.v10i19.66616

چکیده
  «هالیدی و رقیه حسن» در سال 1976 نظریه انسجام متنی را مطرح کردند. آن­ها انسجام را یک مفهوم معنایی می دانند که از طریق نشانه ­های انسجامی (عناصر دستوری، واژگانی و پیوندی) میان اجزاء متن، ارتباط معنایی ایجاد می­کند و ادات پیوندی یا ربط به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای انسجامی که عبارت است از: «وجود ارتباط معنایی و منطقی بین جمله‌های یک ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
گوتیک - پست‌مدرنیسم در رمان «فرانکشتاین فی بغداد» احمد سعداوی

مهین حاجی زاده؛ صدیقه حسینی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، صفحه 115-143

https://doi.org/10.22067/jall.v10i19.66456

چکیده
  گوتیک پسامدرنیستی، با محوریت وحشت و مرگ، تعریف جدیدی برای این دو عنصر ارائه می‌دهد. این نوع درواقع تغییر گوتیک در پارادایم ادبیات پست‌مدرن است و تفاوت ریشه‌ای با گوتیک قبل از این دوره ندارد که درواقع تحت تأثیر فلسفۀ دریدا، بودریار، لیوتار و ژیژک قرار دارد. اصول گوتیک که بر اساس ترس و وحشت استوار است، در رمان پست‌مدرن تشدید می‌یابد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
جستاری دربارۀ بده بستان برخی واژه ها در زبان فارسی و عربی

عبدالرحیم حقدادی؛ محمدرضا عزیزی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، صفحه 145-166

https://doi.org/10.22067/jall.v10i19.42968

چکیده
  یکی از زمینه­ های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان زبان و فرهنگ فارسی و عربی، پدیدة قرض­گیری و بده بستان واژه است که به‌ منظور بیان معانی و مفاهیم جدید، در دوره­های مختلف تاریخ دو زبان انجام گرفته است. ازآنجاکه ساخت آوایی، تعداد حروف الفبا و مبانی دو زبان مورد نظر، متفاوت است، بسیاری از واژه­های فارسی که به زبان عربی وارد شده، ساختِ آوایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر تعلیق و شتاب داستان کوتاه «مرتا البانیة» جبران خلیل جبران با تکیه بر زمان روایی ژرار ژنت

وحید سبزیان‌پور؛ سمیره خسروی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، صفحه 167-193

https://doi.org/10.22067/jall.v10i19.65645

چکیده
  ژرار ژنت، داستان را به عنوان یک «پیام روایی» در نظر می‌گیرد و با رویکردی نظام‌مند به مطالعة داستان‌ می‌پردازد. وی با طرح الگوی زمان و تعیین عوامل مؤثر در تعلیق و شتاب یک داستان از منظر زمانی، سعی می‌کند تا میزان دخل و تصرف راوی در نقل یک داستان را مورد ارزیابی قرار دهد و از این طریق، معانی برجسته و زمان‌های مردة داستان را مشخص کند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تکنیک‌های تصویرسازی آمریکا در شعر معاصر فلسطین ( با تأکید بر نماد و نقاب)

نعمت عزیزی؛ علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، صفحه 195-219

https://doi.org/10.22067/jall.v10i19.61674

چکیده
  تصویر­سازی یکی از اصطلاحات متداول در نقد قدیم و جدید عربی است که در آن شاعر می­کوشد تا موضوعی را با تکنیک‌های مختلفی به تصویر بکشد. شعر معاصر فلسطین، سعی نموده تا آینۀ تحولات کشوری باشد که بعد از اشغال آن، دشمنان زیادی به مداخله در آن پرداخته­اند. یکی از کشورهایی که در قرن گذشته و حاضر به حمایت از اشغال فلسطین برخواسته، آمریکاست که ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تابش اندیشه های خیامی در اشعار احمد صافی نجفی(دَم غنیمت شماری، طمع و دلبستگی به دنیا، جوانی، باده ستایی، شکایت از روزگار)

حسن مجیدی؛ علی نوکاریزی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، صفحه 221-243

https://doi.org/10.22067/jall.v10i19.59048

چکیده
  احمد صافی نجفی - شاعر معاصر عراقی- با ادب فارسی و شعرای ایران آشنا بود و بیش از همه به خیام علاقه‌ مند بود؛ بنابراین، در طی اقامت هشت‌ساله­ خود در ایران، سه سال را صرف ترجمه رباعیات خیام نمود. این نکته و مطالعه اشعار وی، نشان می­دهد که صافی از اندیشه­ های خیام تأثیر مستقیم پذیرفته است؛ بدین‌جهت می­ توان به سهولت تابش جهان­ بینی خیام ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ادبیات شفاهی عربی و انواع آن

بلاسم محسنی

دوره 10، شماره 19 ، مهر 1397، صفحه 245-273

https://doi.org/10.22067/jall.v10i19.43865

چکیده
  جستار پیش رو به بررسی بخشی از ادبیات شفاهی در زبان عربی می‌پردازد که از دو بخش تشکیل شده است. نخست ریشه­ های شکل­ گیری ادبیات شفاهی عربی و عوامل گسترش این ادبیات در بین کشورهای عربی بررسی‌شده است؛ عواملی مانند شهرنشینی و آشنایی با ادبیات ملل دیگر، فروپاشی خلافت عباسی، دولت مشعشعیان، زمینه­ های تاریخی مختلف کشورهای عربی و ملی­ گرایی. ...  بیشتر