دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 25، شهریور 1400، صفحه 1-145 

علمی - پژوهشی

بررسی استدلال تحدی در چاچوب نظریه استدلال‌ورزی

صفحه 1-21

10.22067/jallv13.i2.82099

شادی دوگانی؛ اعظم استاجی؛ سید حسین سیدی