علمی - پژوهشی
تحلیل گفتمان ادبی لامیه امروالقیس«الا عم صباحا...»

رضا افخمی عقدا؛ علیرضا روستایی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22067/jallv13.i3.80646

چکیده
   گفتمان ادبی یکی از رویکردهای نقدی معاصر است که از گذر تحلیل آثار ادبی تلاش می‌کند دریچه جدیدی در فهم متون ادبی گشوده و زیبایی‌های نهفته متن را آشکار کرده و تأثیر آن را در برانگیختن احساسات مخاطب مورد مطالعه قرار دهد. یکی از شاهکارهای امروالقیس، شاعر جاهلی، بعد از معلقه‌اش، میمیه "الا عم صباحا ..." است که از روزگاران گذشته تا به حال ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بازآفرینی ضدقهرمان یهودا در شعر عبدالعزیز مقالح

شهرام امیری؛ علی نجفی ایوکی؛ حسین ایمانیان

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22067/jallv13.i3.2101-1008

چکیده
  ضدقهرمان یا «آناتاگونیست» -که در زبان عربی برابرنهاده آن «اللابطل» است- در شمار شخصیت‌های طردشده تاریخ هست که به علت نوعی رفتار ناهنجار در مقابل قهرمان‌های اسطوره‌ای در ضدونقیض‌های دراماتیکی قرارگرفته‌ است. شاعران معاصر عربی برای بیان تجربه معاصر و القای دغدغه‌های شخصی و جمعی به مخاطب، در کنار هم ذات پنداری باشخصیت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
واکاوی صور خیال در چکامۀ ازریه با تکیه بر تصویرهای حماسی

سید مهدی نوری کیذقانی؛ احمد احمدی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22067/jallv13.i3.2101-1009

چکیده
  خیال از عناصر اصلی تشکیل­دهندۀ شعر و وجه تمایز شعر هنری و کلام ادبی با سخنان عادی است و حتی برخی مانند ارسطو بنیاد تعریف شعر را بر خیال استوار می­کنند. قصیدۀ بلند ازریه یکی از قصاید ارزشمند ادب عربی و دارای اسلوب ادبی زیبا و سبکی فاخر و حماسی است. چکامۀ مذکور سرودۀ شاعر توانمند عراقی «محمد کاظم ازری» (1143-1211هـ) است که 580 بیت از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
واکاوی جلوه‌های کهن‌الگوی آنیموس در شعر نازک الملائکه

طاهره میرزاده صوغانی؛ علی اکبر احمدی چناری؛ علی اصغر حبیبی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22067/jallv13.i3.2106-1055

چکیده
  در الگوی روانکاوی یونگ، ساحت روان هر انسان متشکل از دو عنصر نرینه و مادینه است که فقط قطب موافق آن عیان است و دیگری در درون، نهفته است. آنیموس یا نرینة درون، ساحت مردانة وجود هر زن است که مسئول خلق و خو و روحیات مردانه است و به طور ناخودآگاه بر رفتار، عملکرد، گفتار و حیات روانی زن اثر می­ گذارد. در باور یونگ اگر زن بتواند این نیروی درونی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
جنس شخصیّت‌ها و کارکرد تربیتی آن‌ها در داستان‌های کودک زکریا تامر (مطالعه موردی: نصائح مهملة)

احمد لامعی گیو

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22067/jallv13.i3.87330

چکیده
  ادبیّات کودک و نوجوان خاستگاه ارزش‌ها و آرمان‌های یک جامعه می‌باشد که باید در روح و جان قشر مهمّی از افراد جامعه، یعنی کودکان و نوجوانان، نهادینه شود؛ چراکه آینده‌ساز و امید تعالی جامعه می‌باشند. این حوزه از ادبیّات، تفاوت‌های بسیاری با ادبیّات بزرگسال دارد؛ چنانکه عناصر داستان کودک باید متناسب با ویژگی‌ها، آرزوها و استعدادهای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بازخوانی‌ تطبیقی‌تصویر ویرانشهر در سروده‌ها ی سیاب و اخوان ثالث

محبوبه حبیبی درح؛ احمدرضا حیدریان شهری

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22067/jallv13.i3.2107-1065

چکیده
  مسئلۀ ویرانشهر و مفاهیم مرتبط با آن،‌ همچون فرود و تباهی در جهان‌بینی و فلسفۀ اسلامی از ‌برجستگی خاصی برخوردار است.‌ بعد از جنگ جهانی دوم و فروریختن کاخ آمال و آرزوهای مردم،‌ شاعران بیش از گذشته به مضامین ویرانشهری در اشعار خود پرداختند.‌ در این میان،‌ تاریخ و اوضاع سیاسی و اجتماعی دو کشور دوست و همسایه،‌ ایران و عراق در دوره معاصر ...  بیشتر