علمی - پژوهشی
معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه «تلّ» در قرآن کریم

حسن دهقان؛ سید حسین سیدی؛ حسین ناظری

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.85485

چکیده
   نگارش پیش رو، معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه «تلّ» است که ازجمله واژگان تک کاربرد (hapax legomenon) قرآن کریم به شمار می‌آید. شناخت واژگان به‌عنوان ارکان اصلی تشکیل‌دهنده ساختار جمله در فهم مقصود گوینده نقش بسزایی دارد ازاین‌رو کنکاش در سیر تحول واژگان و روابط معنایی آن‌ها را ضروری دانسته و بدین پژوهش اقدام کرده‌ایم. آشنایی مختصر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
معناداری قصیده النثر از منظر مبانی هرمنوتیک گادامر (تحلیل نمونه‌هایی از اندیشه‌ها و اشعار ادونیس و انسی الحاج)

فرشید ترکاشوند؛ معصومه رحیمی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 22-34

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.2104-1044

چکیده
  قصیدة النثر در چارچوب تفکر جنبش ادبی «مجله لبنانی شعر» و به مثابه‏ نمود ادبی از اندیشه‏ی هستی‏شناسانه‏ی این جنبش، به دنبال کشفِ گونه‏ی دیگر از جهان و روابط میان اشیاء است. در این نمود ادبی، زبان شعر ساختار از پیش طراحی‌شده را رها ساخته و هستیِ دیگرگونه را به نمایش می‏گذارد. ازاین‌رو، فهم چنین متونی که دارای معانی فلسفی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بازنمایی جایگاه زن در جامعه سنتی رمان‌های میرال الطحاوی؛ الخباء و نقرات الظباء

الهام مریمی؛ احمدرضا حیدریان شهری

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 35-50

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.80842

چکیده
  احساس نیاز به بازگو کردن حقایق جامعه، نویسندۀ را به خلق آثاری وا می‌دارد که بافت و درون‌مایه‌ای اجتماعی دارند. جامعه‌شناسی ادبیات با بررسی محتوای آثار ادبی و رابطه آن با فضای اجتماعی، نشان‌دهنده جهان‌بینی حاکم بر متن است؛ بنابراین بررسی فرهنگ و رفتار افراد در آثار نویسنده می‌تواند به شناخت جامعه وی منجر ‌شود که این امر، بدون ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نشانه‌شناسی سوره "قریش" از منظر فردیناند دوسوسور و رولان بارت

علی پیرانی شال؛ نیلوفر زریوند

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 51-69

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.2107-1067

چکیده
  نشانه‌شناسی ساختارگرای دوسوسور، سبک زبانی متن و زیبایی‌شناسی آن را آشکار ساخته و در پی تحلیل معانی ضمنی نیست و در مقابل، نشانه‌شناسی پساساختارگرای رولان بارت، در پی تحلیل دلالت‌های معنایی متعدد در متن است. جستار پیش­رو بر آن است تا با تکیه ‌بر نظریات این دو نشانه­شناس و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سوره قریش و مقایسه آن از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شاخصه‌های فردیت مؤلف در گفتمان علوی مطالعه موردی خطبه 238 با محوریت دعوت به وحدت و نهی از تفرقه

مریم هاشمی؛ معصومه نعمتی قزوینی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 70-87

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.2207-1154

چکیده
  شناخت و درک عمیق از متن و پی بردن به لایه­های زیرین معنایی، نیازمند به‌ کارگیری ابزارهای روشمند علمی است. یکی از این ابزارها که در نظریۀ هرمنوتیک شلایر ماخر (1768-1834) مطرح می­شود تأویل روان­شناختی است که در جستار پیش رو در قالب یک نوع پارادایم معرفتی به نام پارادایم روان شناخت­گرا مورد استفاده قرار گرفته است. پارادایم روان شناخت­گرا ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی گفتمان موقعیتِ تسلیم و امید به خدا در سوره کهف بر اساس نظام نقش‌گرای هلیدی

بهرعلی رضایی؛ عباس اقبالی؛ روح الله صیادی نژاد

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 88-108

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.2207-1165

چکیده
  در زبان‌شناسی نقش‌گرا معنای بافتی متون، محصول پیوند متن و موقعیتی است که در آن تولید می‌شود. مهم‌ترین کارکرد این نوع از نگاه در قرآن کریم آشکارسازی زوایای پنهان معنا در آن است. ضرورت این نوع از نگاه در بیان و اثبات این فرضیه است که بافت موقعیت مطرح شده در نظام نقش‌گرا، به‌ واسطه تعیین دقیق معنا به ‌عنوان یک قرینه اساسی در فهم، می­تواند ...  بیشتر